Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HELIOS MOTO TOURS INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przekazywaniem nam danych osobowych pragniemy udzielić Państwu informacji, w jaki sposób dane te są przez nas przetwarzane. Ważne! W przypadku przekazania nam danych osobowych także w imieniu pozostałych uczestników rejsu oraz danych kontaktowych w razie wypadku lub innego zdarzenia losowego, osoba zgłaszająca jest zobowiązana do przekazania niniejszej polityki prywatności pozostałym osobom.

Mówiąc w skrócie

Administratorem Państwa danych jest HMT Helios Mototrailers e.K. Dariusz Helios, 44579 Castrop-Rauxel, Deutschland Hugostr. 19. Przekazane nam dane wykorzystujemy w celu wykonania usługi, a także w prawnie uzasadnionych celach. Mogą Państwo w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych, dokonać ich zmiany, zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania. Państwa dane przekazujemy naszym partnerom, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, z uwagi na realizację programu wypraw motocyklowych. Podanie nam danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy o udział w wyprawie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania usługi. Brak ich podania spowoduje brak możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania. W przypadku żądanych zgód, ich udzielenie jest również dobrowolne, jednak brak ich udzielenia, spowoduje niemożliwość wykorzystania przekazanych nam danych w celu wskazanym w udzielonej zgodzie.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przetwarzamy dane, zachęcamy do przeczytania całości poniższego dokumentu. Mamy nadzieję, że udzielone wyjaśnienia pozwolą Państwu na zrozumienie w jaki sposób Administrator przetwarza udostępnione mu dane. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), dalej: RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest: HMT Helios Mototrailers e.K. Dariusz Helios, 44579 Castrop-Rauxel, Deutschland Hugostr. 19, Steueridentifikation: USt-IdNr.: DE 303985114, HRA 18164 – Amtsgericht Dortmund, adres e-mail: info@heliosmototrailers.com

2. UPRAWNIENIA i BEZPIECZEŃSTWO

W każdej chwili mają Państwo prawo:

a) pełnego dostępu do danych osobowych (czyli uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych),

b) sprostowania danych osobowych (sprostowania niepoprawnych danych, uzupełnienia lub aktualizacji danych),

c) usunięcia danych osobowych przysługujące w określonych w RODO przypadkach*,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych*,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) odwołania udzielonych zgód,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

*W przypadku żądania usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych nie zawsze będzie to natychmiast możliwe – na przykład w trakcie realizacji umowy, czyli w trakcie trwania wyjazdu, nie mogą się Państwo domagać usunięcia danych osobowych. Zasady związane z realizacją Państwa uprawnień są szczegółowo opisane w art. 15 – 21 RODO.

Ograniczenia są opisane m.in. w art. 23 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. W każdym przypadku do kwestii Państwa prywatności podchodzimy ze szczególną uwagą oraz indywidualnie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy info@heliosmototrailers.com

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazywanych przez Państwa danych osobowych. Dane osobowe mogą być powierzane i przetwarzane wyłącznie w celu sprawnej realizacji umowy. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane do realizacji umowy.

3. CEL I RODZAJ ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji świadczeń usług turystycznych, zgodnie z profilem działalności Spółki, zawsze zgodnie z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do realizacji usług wynikających z umowy. Niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy i poprawne świadczenie usług. Poniżej znajdują się główne cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

3.1. W celu podpisania umowy oraz jej realizacji przetwarzamy dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

• imię (imiona) i nazwisko,

• adres e-mail,

• adres zamieszkania i/lub korespondencyjny,

• data i miejsce urodzenia,

• numer telefonu kontaktowego,

• numer, data ważności i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego

• ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy

Powyższe dane osobowe (lub ich część) podają Państwo za pomocą formularza rezerwacyjnego na stronie oraz podpisując umowę o świadczenie usług z HMT.

3.2. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, przetwarzamy następujące dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zawarte w umowie o świadczenie usług z HMT:

• imię (imiona) i nazwisko,

• adres e-mail,

• adres zamieszkania,

• data urodzenia,

• numer telefonu,

• numer, data ważności i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego

• ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy

3.3. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy pliki tekstowe „cookie” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celach analitycznych obecności na www.heliosmototrailers.com przetwarzamy następujące dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

• data i godzina odwiedzin strony,

• rodzaj systemu operacyjnego,

• przybliżona lokalizacja,

• rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

• czas spędzony na stronie,

• odwiedzone podstrony,

• użyte filtry.

4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa.

5. POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

5.1. Definicje:

* „Serwis” – serwis internetowy działający pod adresem www.heliosmototrailers.com

* „Serwis zewnętrzny” – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

* „administrator” – firma HMT Helios Mototrailers e.K. Dariusz Helios, 44579 Castrop- Rauxel, Deutschland Hugostr. 19, Steueridentifikation: USt-IdNr.: DE 303985114, HRA 18164 – Amtsgericht Dortmund, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

* „Użytkownik” – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

* „Urządzenie” – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

* „cookies” (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

5.2. Rodzaje Cookies:

* cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.

* cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

* cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

* cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

5.3. Bezpieczeństwo:

* Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

* Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

* Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

5.4. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

* marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników,

* dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu,

* serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych,

* usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

5.5. Serwisy zewnętrzne Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

* Google Analytics

* Google AdWords

* Facebook

* Youtube

5.6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne:

* użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies,

* informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: „jak wyłączyć cookie”,

* użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

5.7. Wymagania Serwisu

* Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

* Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

5.8. Zmiany w Polityce Cookie

* Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

* Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

* Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Zadaj pytanie

x

    Enter your full name

    the topic of your message

    Enter a brief message

    Polityka prywatności – Przyczepy motocyklowe Helios